1. Obiectivul contractului :

1.1 Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea, de catre SC Best Hosting SRL catre Beneficiar, a serviciilor specificate la pct.1.2 pe perioada specificata la pct. 2.1. Beneficiarul se obliga sa exploateze aceste servicii, potrivit regulilor de utilizare, si sa plateasca tarifele stabilite in prezentul contract,
1.2 Best Hosting va furniza urmatoarele servicii:
 • Web Hosting
 • E-mail Hosting
 • Inregistrare Domenii
 • Inchiriere Servere Dedicate
 • InchirieriServere VPS
 • Reseller Hosting
 • Certificate SSL
 • Administrare zona domeniu .
2. Durata Contractului

2.1 Durata contractului este de 1 an, de la data semnarii sale (numita in continuare durata minima),
2.2 Daca nu a fost denuntat in conditiile pct. 5.1, 5.2, 5.3, Contractul se va prelungi pe perioade succesive egale cu perioada initiala (numite in continuare perioade extinse).

3. Tarife si modalitati de plata

3.1 Tarifele, pentru serviciul ales de Beneficiar, sunt in valoare neta (TVA neinclus),
3.2 Best Hosting va factura catre Beneficiar, in primele 5 (cinci) zile ale lunii, in avans pentru luna in curs, precum si contravaloarea serviciilor aditionale pentru luna anterioara,
3.3 Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin intermediul postei electronice in format PDF .
3.4 Beneficiarul va achita contravaloarea facturii in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii acesteia, in numerar, prin transfer bancar intr-un cont indicat de Best Hosting sau folosind una din metodele de plata online implementate pe site. Data ultimei zile la care se poate face plata, fara a fi percepute penalizari, este a 5-a (cincea) zi de la data emiterii facturii,
3.5 In cazul neefectuarii platii la termen, Best Hosting poate percepe o penalitate de 0,2% pe zi de intarziere pana la data achitarii integrale a sumei restante. in cazul intarzierii platii mai mult de 5 (cinci) zile de la data scadentei de plata, Best Hosting poate suspenda furnizarea serviciului catre Beneficiar, in ziua a 16-a (saisprezecea) de la data emiterii facturii, pana cand Beneficiarul isi achita toate restantele de plata. Pe perioada suspendarii serviciului de catre Best Hosting ca urmare a neefectuarii platii de catre Beneficiar, Beneficiarul nu va fi exonerat de plata abonamentului lunar. Cuantumul penalitatilor calculate de Best Hosting si datorate de catre Beneficiar poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate,
3.6 Site-ul euplatesc.ro este autorizat de catre SC Best Hosting SRL in vederea procesarii platilor online facute de catre Beneficiar prin intermediul cardurilor bancare.
3.7 Best Hosting isi rezerva dreptul de a modifica tarifele stabilite in Anexa 1 printr-o notificare scrisa, in cazul in care se modifica:
 • a. Tarifele de energie electrica, tarifele pentru servicii si pretutile pentru bunuri care au influenta directa sau indirecta asupra serviciilor furnizate
 • b. Impozitele, taxele, accizele percepute de administratia publica centrala sau administratiile publice locale.
3.8 Taxa de activarea a unui cont sters din motive de neplata (in cazul in care el mai exista in sistemul de backup) este de 100 RON + TVA .

4. Drepturile si obligatiile partilor

4.1 Best Hosting va asigura backup-ul datelor clientului la fiecare 24h. Backup va fi rescris zilnic in intervalul 1AM - 8AM .
4.2 Best Hosting ofera Beneficiarului, pentru perioadele de nefunctionare (din cauza Best Hosting), reduceri ale abonamentului lunar. Reducerea acordata Beneficiarului nu poate fi mai mare decat valoarea abonamentului lunar,
4.3 Best Hosting se obliga sa asigure supervizarea continua a serviciului si supervizarea periodica (verificari, inspectii, etc) a sistemului. Aceste lucrari vor fi aduse la cunostinta Beneficiarului cu cel putin 24 ore inainte,
4.4 Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in afara sistemului, sa nu copieze si sa nu dezvaluie tertilor nici o aplicatie software si/sau know-how implementate de Best Hosting. Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele si reclamatiile rezultate din incalcarea acestei prevederi,
4.5 Best Hosting va respecta confidentialitatea datelor Beneficiarului,
4.6 Beneficiarul declara ca este de acord sa primeasca, din partea Best Hosting, informatii legate de serviciul primit de la Best Hosting, alte servicii oferite de catre Best Hosting precum si orice alte comunicari comerciale prin posta electronica, posta, fax sau orice alta modalitate considerata potrivita de catre Furnizor,
4.7 Beneficiarul se obliga sa nu incredinteze parolele de acces la contul de FTP sau CPanel al site-ului unor persoane neautorizate,
4.8 Beneficiarul se obliga sa nu trimita e-mailuri comerciale nesolicitate si e-mailuri de tipul .bulk-email. (SPAM). Limita de e-mailuri trimisa de beneficiar este de 50/ora pentru conturile de web hosting . In cazul serverelor dedicate nu exista o limita. La 5 plangeri de spam serverul este blocat automat pana la rezolvarea problemei. In cazul in care spamul continua in forma repetata, ne rezervam dreptul de a opri serviciul fara preaviz si fara posibilitatea de recuperare a platilor in avans.
4.9 Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze programe care aduc atingere bunei desfasurari a activitatii furnizorului,
4.10 Beneficiarul se obliga sa nu faca streaming audio sau video (exceptie fac clientii cu servere dedicate),
4.11 Beneficiarul are dreptul sa foloseasca facilitatile oferite de serviciul de gazduire pentrul site-ul propriu, in conditiile prezentului contract,
4.12 Beneficiarul are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care impiedica buna functionare a site-ului si care tin de gazduirea acestuia,
4.13 Best Hosting se obliga sa asigure spatiul pentru gazduirea site-ului clientului in conformitate cu pachetul achizitionat de catre client,
4.14 Best Hosting se obliga sa ofere un uptime garantat de 99,8%/an (exclus perioda lucrarilor de intretinere anuntate din timp),
4.15 Best Hosting se obliga sa remedieze problemele de natura tehnica aparute la servere, ce impiedica functionarea normala a serviciului, in cel mai scurt timp posibil,
4.16 Best Hosting are dreptul de a bloca site-ul clientului temporar in cazul in care acesta afecteaza restul clientilor. Activarea contului va fi facuta imediat dupa rezolvarea problemelor aparute la site,
4.17 Beneficiarul nu are a acces SSH in cazul pachetelor de shared/reseller hosting.
4.18 Beneficiarul se obliga de a isi rezolva erorile de programare aparute pe site.
4.19 Beneficiarul intelege ca inregistrarea,transferul si reinnoirea numelor de domenii se face DOAR respectand regulile fiecarui TLD in parte din momentul confirmarii comenzii si revine in obligatia lui sa le citeasca si sa le inteleaga inainte plasarii comenzii .
4.20 Beneficiarul se obliga sa nu hosteze :
 • Continut pentru adulti (Legal/Ilegal)
 • Pornografie cu minori
 • Boti sau servere IRC
 • Jocuri de noroc
 • Sharing de MP3-uri
 • File sharing sau activitati P2P (peer to peer)
 • Aplicatii bittorrent (trackere sau clienti)
 • Scripturi proxy sau navigare anonima
 • Soft pirat
 • Crack-uri
 • HYIP (High Yield Interest Programs)
 • Site-uri de investitii (ex: FOREX)
 • Site-uri autosurf (navigare automata)
 • Site-uri cu scheme piramidale
 • Site-uri cu loterii
 • Servere de jocuri (MUDs, RPGs, etc)
 • Site-uri care promoveaza activitati ilegale .
5. Politica de securitate a platilor prin card bancar

5.1 Produsele de pe acest website sunt comercializate on-line prin intermediul serviciilor de plati on-line oferite de euplatesc.ro.
5.2 Riscurile asociate unei plati on-line sunt:
 • Datele personale introduse de dumneavoastra pentru completarea comenzii sa intre in posesia unor terte parti si sa fie abuziv folosite :
  - Best Hosting SRL si euplatesc.ro garanteaza securitatea sistemelor sale informatice. Cititi Politica de confidentialitate Euplatesc.ro pentru mai multe informatii.
 • Datele dumneavoastra in cazul platilor prin card bancar (numar de card, data expirarii, etc) sa intre in posesia unor terte parti si sa fie abuziv folosite :
  - In cazul sistemului "3-D Secure" aplicat de catre GECAD ePayment International SRL pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici-un moment de timp, pe serverele noastre sau pe serverele GECAD ePayment International SRL, aceastea fiind direct introduce in sistemele Visa sau MasterCard, dupa caz. In plus, in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul "3-D Secure", autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem . introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra , similar codului PIN la tranzactiile de la ATM. Cititi Verified by Visa si SecureCode pentru detalii complete legate de sistemul "3-D Secure".

6. Incetarea contractului

6.1 Prin acordul de vointa al partilor, in termenul de valabilitate, fara plata de daune, daca au fost achitate integral obligatiile,
6.2 Beneficiarul poate denunta unilateral contractul printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa catre Best Hosting, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care doreste sa-si inceteze efectele prezentul contract, in urmatoarele situatii:
 • a. in trei cazuri, intr-o perioada de 30 (treizeci) de zile, Best Hosting nu-si duce la bun sfarsit obligatiile stipulate in capitolul 4. incetarea contractului se va produce de la data la care Beneficiarul face dovada platii catre Best Hosting a tuturor sumelor restante,
 • b. Disponibilitatea lunara a serviciului, este mai mica decat 90% (nouazecilasuta) pe o perioada de 2 (doua) luni consecutive,
 • c. Best Hosting este declarat in stare de faliment,
 • d. Plata este efectuata pana la sfarsitul contractului
6.3 Best Hosting poate rezilia prezentul contract, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila daca:
 • a. Beneficiarul nu plateste tarifele pentru serviciile furnizate si penalitatile aferente (daca este cazul) in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data limita de plata specificata la pct. 3.5 ,
 • b. Beneficiarul incalca obligatiile prevazute in capitolul 4 si nu se conformeaza in termen de 2 (doua) zile notificarii transmise de Best Hosting,
 • c. Beneficiarul nu este de acord cu modificarea tarifelor, conform pct. 3.6
 • d. Daca, la data incheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informatii false, incorecte ori incomplete;
 • e. impotriva Beneficiarului sunt initiate proceduri de lichidare sau faliment, ori este actionat in judecata pentru credite scadente si nu isi onoreaza obligatiile scadente fata de Best Hosting.
6.4 Prezentul contract poate inceta la expirarea termenului daca oricare dintre parti o notifica pe cealalta cu cel putin 30 (treizeci) zile anterioar datei de expirare a perioadei initiale sau perioadelor extinse, dupa caz. incetarea contractului va opera la expirarea perioadei initiale sau a perioadelor extinse.
6.5 in cazul in care contractul este reziliat conform paragrafului 5.2. sau 5.3, Beneficiarul va plati sumele pe care le avea de platit pana la data rezilierii contractului. in cazul rezilierii contractului altfel decat conform paragrafului 6.2., Best Hosting poate cere, iar Beneficiarul va plati in mod neconditionat, cu titlu de clauza penala, o suma egala cu contravaloarea abonamentelor lunare de plata catre Best Hosting calculate de la data rezilierii pana la data expirarii perioadei initiale sau extinse, dupa caz.

7. Confidentialitatea

7.1 Nici o parte nu poate dezvalui vreo informatie continuta de acest Contract fara consimtamantul prelabil exprimat in scris al celeilalte parti,
7.2 Nici o parte nu o poate opri pe cealalta sa furnizeze informatii cerute in baza unor solicitari din partea autoritatilor oficiale sau prin proceduri legale,
7.3 Beneficiarul nu poate dezvalui unor terti nici o informatie referitoare la acest Contract, chiar dupa rezilierea acestuia,
7.4 Marcile de fabrica ale Beneficiarului pot fi utilizate ca referinta numai cu aprobarea scrisa prealabila a acestuia.

8. Amendamente la Contract

8.1 Best Hosting isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile prezentului contract, informand, prin mijloace corespunzatoare, Beneficiarul cu 30 (treizeci) de zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor,
8.2 Daca Beneficiarul nu este de acord cu modificarea contractului conform pct. 3.7., are posibilitatea de a denunta unilateral contractul in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea notificarii Best Hosting, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa catre Best Hositng cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de data la care doreste sa-si inceteze efectele prezentul contract, altfel modificarile se considera acceptate tacit.
8.3 Returul platilor eronate sau restituirile la cerere se vor face in maxim 5 zile lucratoare de la intrarea banilor in cont, mai putin comisioanele bancare aferente tranzactiilor.

8.4 Traficul pachetelor de web hosting este nelimitat.

8.5 Latimi de banda ale pachetelor de web hosting :
 • Trafic 0.00Tb-0.50Tb/luna : fara restrictii
 • Trafic 0.51Tb-1.00Tb/luna : limitare la 300mbps
 • Trafic 1.01Tb-1.50Tb/luna : limitare la 100mbps
 • Trafic 1.51Tb-2.00Tb/luna : limitare la 10mbps
 • Trafic peste 2.01Tb/luna : limitare la 0.5mbps


 • 8.6 Pachetele de reseller au trafic inclus fara limitare de banda.

  9. Forta majora

  Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care o invoca si dovedeste in conditiile legii. Sunt asimilate fortei majore orice evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una din parti.

  10. Limite de responsabilitate

  10.1 Best Hosting nu este in nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Beneficiarului sau ale tertilor care se afla in raporturi juridice cu Beneficiarul, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului,
  10.2 Best Hosting nu este in nici un fel raspunzator in cazul in care providerul de internet al Beneficiarului va avea avarii, sau va intrerupe conexiunea la internet .

  11. Succesiunea legala

  Succesorii legali ai partilor se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul Contract. Beneficiarul nu poate transfera pe cale conventionala drepturile si obligatiile din prezentul contract fara a avea acordul scris prealabil al Best Hosting. Noul Beneficiar trebuie sa remita un inscris prin care isi va asuma in mod expres indeplinirea obligatiilor fata de Best Hosting.

  12. Legea aplicabila

  Toate aspectele care nu sunt reglementate in acest Contract vor fi guvernate de legislatia romana in vigoare.

  13. Solutionarea litigiilor

  Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.